Menu:

Overige informatie

Tijdens niet reguliere praktijk uren, kunt u gebruik maken van de spoedgevallen dienst.

Spoedgevallen worden in het Westeinde ziekenhuis uitgevoerd door:

de Tandarts Spoed Praktijk
Tel: 0900-8602